Active K

Zatiaľ čo skôr pri využití CPM bolo dosiahnuté zvýšeného rozsahu pohybu, stále tu boli príznaky silových a propriocepčných nedostatkov. Tieto nedostatky museli prekonávať sami fyzioterapeuti, aby pomohli pacientovi späť do bezproblémového aktívneho života.

Cena je s DPH 15 € / deň Pri dlhšom prenájme ako 31 dní 13 € / deň
Zapožičanie tohoto prístroja

Kontrolovaná a jemná mobilizácia

 • znižuje opuch a bolesť
 • predchádza zatuhnutiu kĺbov
 • obnovuje rozsah pohybu

Funkčná stabilizácia

 • kontrolovaná obnova funkcie svalov a posilňovanie
 • ďalšie zníženie opuchov a bolesti
 • obnovuje funkčnú stabilitu

Stabilizačné cvičenie

 • obnovuje funkciu svalov
 • precvičenie koordinácie / propriocepcie

Pasívny pohyb [CPM] kĺbu po operácii v rámci prednastavených parametrov ako napríklad rozsah pohybu v extenzii / flexii

Aktívne [CAM] koncentrické alebo excentrické cvičenie v rámci prednastavených parametrov ako:

 • rozsah pohybu
 • rozsah pohybu v aktívnej zóne (0-90)
 • koncentrické/excentrické cvičenie
 • nastaviteľná záťaž (0kg – 30 kg)

Prístroj sa pohybuje, pokiaľ na neho pacient vyvíja nastavenú silu. Spätná väzba je sprostredkovaná displejom a LED diodou.

K dispozícii sú cvičenia na zlepšenie koordinácie, ktoré boli vyvinuté na základe existujúcich fyzioterapeutických protokolov vrátane izometrického a obmedzeného izokinetického cvičenia.

Po operácii vedie k obnoveniu normálnej funkcie kĺbu cesta cez tri základné kamene:
 • Mobilizácia pre znovunadobudnutie rozsahu pohybu
 • Posilňovanie svalstva a podporného kostrového svalstva na získanie stability
 • Obnovenie propriocepčných spojení pre znovunadobudnutie koordinácie
Statické alebo dynamické udržanie sily Statické alebo dynamické udržanie sily
Pre zlepšenie schopnosti koordinácie:
 • Pacient musí udržovat náhodne zvolenú silu po dobu 4 sekúnd v smere alebo proti smere pohybu prístroja.
Pasívne alebo aktívne hľadanie uhla Pasívne alebo aktívne hľadanie uhla
Na zvyšovanie povedomia o pozícii kolena:
 • Založené na teste obnovenia funkcie členka.
 • Pacient musí na ovládači potvrdiť moment, kedy je presvedčený, že jeho koleno je v uhle, ktorý prístroj náhodne zvolí.
Voľný tréning Voľný tréning
Prídavná funkcia pre aktívne cvičenie:
 • Bez limitácie rozsahu pohybu, proti prednastavenému odporu.

Prednastavené plány liečby

Voľba programu Voľba programu Prispôsobenie ROM (pasívne) Prizpôsobenie ROM (pasívne) Voľba liečebnej úrovne Voľba liečebnej úrovne
Prednastavené plány liečby garantujú maximálnu jednoduchosť použitia prístroja:
 • Každý protokol poskytuje 6 liečebných úrovní.
 • Použitie jednej úrovne je plánované približne na týždeň. Každá terapia trvá 40 minút.
 • Miera aktivity automaticky narastá od úrovne k úrovni (úroveň 1 = 100 % pasívna, úroveň 6 = 1 %).
 • Na začiatku úrovne tri a štyri si rozsah pohybu nastavuje sám pacient aktívnym pohybom nohy.
ParametreŠpecifikácie
Extenzia/Flexia kolena -10° / 0° / 120°
Extenzia/Flexia bedra 0° / 7° / 115°
Pasívny mód - možnosti nastavenia: nastavenie extenzie/flexie pasívne alebo aktívne, čas terapie, rýchlosť, spätný chod, zahrievací program, pauza v extenzii/flexii, svalová stimulácia
Aktívny mód - nastaviteľná záťaž pre extenziu a flexiu vždy samostatne: 0 kg - Pasívny mód v smere extenzie/flexie 1 - 30 kg - Nastavená záťaž, proti ktorej musí pacient aktívne tlačiť, aby dlaha išla do extenzie/flexie -1 - -30 kg - Nastavená záťaž, proti ktorej musí pacient aktívne ťahať, aby dlaha išla do extenzie/flexie
Možnosti nastavenia: nastavenie extenzie/flexie pasívne alebo aktívne, čas terapie, rýchlosť, spätný chod, zahrievací program, pauza v extenzii a/alebo flexii, záťaž v extenzii, záťaž vo flexii, aktívna zóna (max 0° / 0° / 90°).
Mód koordinácie - k dispozici je päť rôznych programov pre zlepšovanie koordinácie: Udržovanie sily - Možnosti nastavenia: Staticky / dynamicky - Nastavenie extenzie/flexie pasívne alebo aktívne, čas terapie, rýchlosť, spätný chod, zahrievací program, pauza v extenzii a alebo vo flexii, rozsah odporu v extenzii, rozsah odporu vo flexii Hľadanie uhla aktívne / pasívne - Nastavenie extenzie/flexie pasívne alebo aktívne, čas terapie, rýchlosť, spätný chod, zahrievací program, pauza v extenzii a alebo vo flexii, odpor v extenzii (aktívne hľadanie), odpor vo flexii (aktívne hľadanie). Voľný tréning - Čas terapie, odpor v extenzii, odpor vo flexii