Motodlaha na rameno Artromot S3 Komfort

Moderná motodlaha ramenného kĺbu s opierkou hlavy na CPM terapiu riadenú diaľkovým ovládačom s čipovou kartou pacienta a mnohými špeciálnymi programami.

Cena je s DPH 13 € / deň Pri dlhšom prenájme ako 31 dní 12 € / deň
Zapožičanie tohoto prístroja
 • anatomický pohyb – dva plne synchronizované motory a individuálne nastavenie všetkých liečebných parametrov
 • maximálna ergonómia – vďaka optimálnemu uloženiu zdravej končatiny a nastaviteľnej opierke hlavy a chrbta
 • monitoring priebehu rehabilitácie - individuálne liečebné dáta sa ukladajú na čipovú kartu pacienta
 • jednoduchý displej s obrázkami
 • Jednoduchá prestavba – patentovaná jednoduchá a rýchla technika prestavby na ľavostrannú a pravostrannú rehabilitáciu
 • efektívnejšia liečba – vďaka špeciálnym programom
 • diaľkové ovládanie s čipovou kartou pacienta
 • jednoduchá údržba, manipulácia a transport
 • zahrievací program - postupné zvyšovanie rozsahu pohybu
 • oscilácia – viacnásobné opakovanie posledných 10°
 • prepnutie – pomalé navýšenie max. rozsahu o 5°
 • spätný chod – bezpečnostný prvok
 • plynulá regulácia rýchlosti od 20° do 200° / min
 • doba trvania terapie
 • oddelené pauzy v krajných polohách
 • asynchrónny chod motorov
 • izolované pohyby
 • abdukcia /addukcia 30° – 175°
 • vnútorná / vonkajšia rotácia 90° – 0° – 90°
 • elevácia (flexia) 30° – 175°
 • anteverzia / retroverzia – manuálne 0° – 120°
 • distorzia a kontúzia ramena
 • artrotómia a artroskopia v kombinácii so synovektómiou, artrolýzou alebo ďalšími intraartikulárnymi opatreniami
 • artroplastiky všetkých druhov
 • mobilizácia kĺbu pri narkóze
 • operované zlomeniny, pseudoartrózy
 • operácie dekompresiou (akromioplastika)
 • implantáty endoprotéz
 • zákroky na tkanivách v podpažnej jamke
 • operácie nádoru v oblasti ramena
ParametreŠpecifikácie
Rýchlosť 20° až 200° / min
Hmotnosť 25,0 kg
Rozmery 58 x 57,5 x 87,5 cm