Motodlaha na lakeť Artromot E2 compact

Moderná motodlaha lakťového kĺbu na CPM terapiu riadená diaľkovým ovládačom s čipovou kartou pacienta a mnohými špeciálnymi programami.

Cena je s DPH 11 € / deň Pri dlhšom prenájme ako 31 dní 10 € / deň
Zapožičanie tohoto prístroja
 • fyziologický pohyb – dva plne synchronizované motory a individuálne nastavenie všetkých liečebných parametrov
 • možnosť cvičiť extenziu / flexiu a supináciu / pronáciu
 • možnosť cvičiť na stoličke alebo na lôžku
 • monitoring priebehu rehabilitácie - individuálne liečebné dáta sa ukladajú na čipovú kartu pacienta
 • jednoduchý displej s obrázkami
 • veľmi jednoduchá prestavba – patentovaná jednoduchá a rýchla technika prestavby na ľavostrannú a pravostrannú rehabilitáciu
 • efektívnejšia liečba – vďaka špeciálnym programom
 • diaľkové ovládanie s čipovou kartou pacienta
 • jednoduchá údržba, manipulácia a transport
 • zahrievací program - postupné zvyšovanie rozsahu pohybu
 • oscilácia – viacnásobné opakovanie koncových 10°
 • prepnutie - pomalé navýšenie max. rozsahu o 5°
 • spätný chod – bezpečnostný prvok
 • plynulá regulácia rýchlosti od 20° do 200° / min
 • doba trvania terapie
 • pauzy v krajných polohách
 • asynchrónny chod motorov
 • izolované pohyby
 • extenzia / flexia -5° - 0° - 140°
 • pronácia / supinácia 90° - 0° - 90°
 • distorzia a pomliaždeniny kĺbu
 • artrotómia a artroskopia v kombinácii so synovektómiou
 • artrolýza alebo iné intraartikulárne opatrenia
 • mobilizácia kĺbu v narkóze
 • cvičebne stabilné operatívne zabezpečené fraktúry, pseudoartrózy
 • operatívne svalové protézy
 • artroplastiky vrátane implantácie koncovej protézy
 • korekčná osteotómia
ParametreŠpecifikácie
Rýchlosť až 200° / min
Hmotnosť 25,0 kg
Rozmery 29 x 57,5 x 87,5 cm
Napájanie 100 – 240 V, 50 – 60 Hz