Prenosná motodlaha na prsty vrátane palca Artromot F

Prenosná motodlaha na plynulý pasívny pohyb prstov vrátane palca.

Cena je s DPH 11 € / deň Pri dlhšom prenájme ako 31 dní 10 € / deň
Zapožičanie tohoto prístroja
 • programovateľné diaľkové ovládanie k nastaveniu všetkých liečebných parametrov
 • jednoduché a rýchle nastavenie na anatomické rozmery pacienta
 • veľmi jednoduchá prestavba z pravej ruky na ľavú alebo na palec
 • možnosti nastavenia maximálneho rozsahu pohybu prstov ruky vrátane palca
 • minimálny tlak na jednotlivé kĺby
 • nízka hmotnosť dlahy
 • napájanie z elektrickej siete
 • na rehabilitáciu väčšiny poranení, pooperačných stavov a ochorení kĺbov prstov ruky
 • extenzia / flexia DIP: 0° - 70°
 • extenzia / flexia PIP: 0° - 110°
 • extenzia / flexia MCP: 0° - 90°
 • kapsulotómia, artrolýza či tenolýza, post-traumatické stuhnutie kĺbov MCP a PIP
 • flekčné a extenčné poškodenie šliach
 • znížená hybnosť kĺbov, znehybnenie kĺbov, fraktúry článkov prstov a metakarpu
 • protetická výmena kĺbov MP a PIP
 • stabilné fraktúry
 • drvivé zranenie ruky bez zlomenín alebo dislokácií
 • opätovné uchytenie ruky alebo prstov
 • uvolnenie Dupuytrenovej kontraktúry
 • popáleniny
 • sympatho - dystrofický reflex (rsd)
ParametreŠpecifikácie
Pauzy 0 – 30 s
Rýchlosť 1 – 4
Zahrievací program  
Spätný chod bezpečnostný prvok
Možnosť „uzamknutia“ dlahy
Hmotnosť dlahy 0,8 Kg
Elektrické pripojenie Baterie 6V 4AA, 100-240 V, 50/60 Hz