Prenosná motodlaha na zápästie Artromot H

Prenosná motodlaha na plynulý pasívny pohyb zápästia.

Cena je s DPH 11 € / deň Pri dlhšom prenájme ako 31 dní 10 € / deň
Zapožičanie tohoto prístroja
 • možnosti nastavenia maximálneho rozsahu pohybu – extenzia, flexia, radiálna alebo ulnárna dukcia
 • veľmi jednoduché nastavenie na rozmery ruky
 • zaručený fyziologicky správny pohyb zápästia
 • príjemné čalúnenie dlahy
 • odolná mechanika a elektronika dlahy
 • nízka hmotnosť dlahy – 1 kg, ľahká manipulácia a transport
 • napájanie z elektrickej siete alebo pomocou tuškových batérií
 • na liečbu väčšiny poranení, pooperačných stavov a chorôb kĺbov zápästia
 • extenzia: 0°- 90°
 • flexia: 0° - 90°
 • ulnárna dukcia: 90°
 • radiálna dukcia: 90°
 • distálne fraktúry rádia
 • syndrómy karpálného tunela
 • sympatho - dystrofický reflex (rsd)
 • ganglioektómia, synovektómia
 • znížená hybnosť zápästia
 • stabilné fraktúry
 • drvivé zranenia ruky bez zlomenín alebo dislokácie
 • uvolnenie Dupuytrenovej kontraktúry
ParametreŠpecifikácie
Rýchlosť do 180° / min
Nastavenie odporu 2,8 Nm – 4 Nm
Hmotnosť dlahy 1 kg
Rozmery 31 x 11 x 14 cm