Indikácie a doporučené cvičenie – ako cvičiť

Pre aké ochorenia sú prístroje THERA vhodné?

Osoby so sklérózou MULTIPLEX (SM)

SM so symptómami ľahkej až ťažkej paralýzy a kŕčmi

Cvičebné doporučenia:

Začnite pasívnym cvičením - potom pokračujte pasívno aktívnym cvičením a potom aktívnym so symetrickým symbolom na obrazovke pre zlepšenie koordinácie nôh.

Cvičenie pomáha:
 • ku zníženiu počtu kŕčov
 • k ovplyvneniu svalového tonusu
 • k udržaniu existujúcej svalovej hmoty alebo, pokiaľ je to možné, k jej zvýšeniu
 • k predídeniu alebo zabráneniu kĺbovej kontraktúry
 • k zlepšeniu krvného obehu
 • stimulovať močový mechúr a črevá
Doporučené prístroje:

THERA TRAINER tigo

SM v počiatočnej fázi s možnou ľahkou parézou a kŕčmi

Cvičebné doporučenie:

Začnite pasívnym cvičením, potom pokračujte aktívnym cvičením.

Cvičenie pomáha:
 • k udržaniu existujúcej svalovej hmoty alebo, pokiaľ je to možné, k jej zvýšeniu
 • k zlepšeniu krvného obehu
 • stimulovať močový mechúr a črevá
Doporučené prístroje:

THERA TRAINER tigoTHERA TRAINER mobi

Ako si vybrať vhodný THERA-prístroj?

Vzhľadom k tomu, že SM môže byť samozrejme progresívna, THERA TRAINER tigo by bol najlepšou voľbou od začiatku, pretože ako ochorenie pokračuje, stávajú sa často doplnky ako kontrola kŕčov, podpery lýtok, madlo a pod. nevyhnutnými vzhľadom ku zvýšenej paréze, kŕčom a pod.

Symetrické cvičenie pre špecificky zamerané koordinačné cvičenie nie je dostupné u THERA TRAINER mobi. Rozšírenie THERA TARINER mobi o tieto a ďalšie doplkové kombinácie je nemožné!!!

Osoby s pohybovým ochrnutím - parézou a po mozgovej príhode

Hemiparéza (paralýza polovice tela so zvyškom sily vo svaloch postihnutej strany)

Cvičebné doporučenie:

Začnite pasívnym cvičením, pokračujte pasívno aktívnym cvičením a potom aktívnym pomocou symetrického cvičenia na THERA TRAINER tigo na zlepšenie koordinácie nôh:

Cvičenie pomáha:
 • ku zníženiu počtu kŕčov
 • k ovplyvneniu svalového tonusu
 • k udržaniu existujúcej svalovej hmoty alebo, pokiaľ je to možné, k jej zvýšeniu
 • k predídeniu alebo zabráneniu kĺbovej kontraktúry
 • k zlepšeniu krvného obehu
 • stimulovať močový mechúr a črevá
Doporučené přístroje

THERA TRAINER tigo

Hemiplégia (paralýza polovice tela bez zvyšku sily vo svaloch postihnutej strany)

Cvičebné doporučenie:

Je doporučené prevažne pasívne cvičenie, pretože len nepostihnutá strana môže byť zapojená do aktívnych cvičení

Cvičenie pomáha:
 • k udržaniu existujúcej svalové hmoty
 • k ovplyvneniu a možnému zlepšeniu svalového tonusu
 • k predídeniu alebo zabráneniu rozvoja kĺbovej kontraktúry
 • stimulovať močový mechúr a črevá
Doporučené prístroje

THERA TARINER tigo

Ako si vybrať vhodný THERA-prístroj?

Pre osoby so zhoršeným vnímaním je vždy doporučovaný THERA TARINER tigo, vďaka veľkej farebnej obrazovke, na ktorej pekne vidíte symetriu šliapania a cvičebné dáta. Tento prístroj tiež ponúka viac príslušenstva a možnosť špeciálnych úprav. THERA TRAINER mobi nemá žiadnu kontrolu kŕčov a nie je možné ho rozšíriť alebo vybaviť príslušenstvom ako sú podpery lýtok, nastaviteľná dĺžka pedálov, madlo alebo programom symetrie cvičenia.

Osoby s paraplégiou

Celková (tetra- paraplégia, žiadna svalová sila v nohách)

Cvičebné doporučenie:

Pasívne cvičenie, začnite na nízkej rýchlosti otáčania pedálov a krátkou dobou cvičenia

Cvičenie pomáha:
 • k udržaniu existujúcej svalovej hmoty alebo pre oddialenie jej znižovania
 • stimulovať močový mechúr a črevá
 • k ovplyneniu a možnému zlepšeniu svalového tonusu

Prosím čítajte: Zvyšovanie srdcovej kapacity iba v pasívnom móde neprináša žiadny pozitívny efekt.

Doporučené prístroje:

THERA TRAINER tigo

Čiastočná (tetra- paraparéza so svalovou silou v nohách)

Cvičebné doporučenie:

Začnite pasívnym cvičením - pokračujte pasívno aktívnym cvičením a aktívnym so symetrickým symbolom na obrazovke pre zlepšenie koordinácie nôh.

Cvičenie pomáha:
 • k zníženiu počtu kŕčov
 • k predídeniu alebo zabráneniu kĺbnej kontraktúry
 • ku zväčšeniu svalovej hmoty
 • k zlepšeniu kardiologického stavu
 • stimulovať močový mechúr a črevá
Doporučené prístroje

THERA TRAINER tigo

Ako si vybrať vhodný THERA-prístroj?

Pre osoby so zhoršeným vnímaním je vždy doporučovaný THERA TRAINER tigo s farebnou obrazovkou alebo dotykovým displejom s ľahkou čitateľnosťou. Pre aktívnych paraplegických pacientov ponúka najlepší výber v podobe rôznych spôsobov cvičenia (rôzny odpor, isokinetický pohyb a kontrola pulzu).

Dĺžkovo nastaviteľné pedále sú úplne nevyhnutné pre mnoho paraplegických pacientov vzhľadom k obmedzenej sile a pohybovým možnostiam, respektíve  kvôli objavujúcim sa kŕčom.

Všeobecné doporučenie pre osoby s hemiplégiou / parézou, sklerózou multiplex a para / tetraplégiou:

 • Pasívne cvičenie umožňuje pacientom udržať si svoju súčasnú výkonnosť (ako napríklad svalovú hmotu alebo hybnosť kĺbov).
 • Je dôležité začínať s pasívnym cvičením na zníženie kŕčov. Pacient môže prejsť na aktívne cvičenie po 2 až 10 minútach.
 • Najprospešnejším cvičením je kombinácia pasívno aktívneho cvičenia a symetrického cvičenia.
 • Pasívne cvičenie je efektívnou metódou na stimuláciu močového mechúra a črevného systému a k prevencii infekcie močového traktu.

Osoby s parkinsonovou chorobou

Prejavy ochorenia:

 • výrazne znížená mobilita
 • znížená fyzická sila a celková výkonnosť
 • svalová stuhnutosť -  nepravideľný pohyb
 • fyzická stuhnutosť
 • zhoršený kardiovaskulárny systém
 • závislosť na liekoch – lieky ovplyvňujú väčšiu časť aktivít pacienta

Doporučené typy cvičení:

 • Pre mnoho pacientov s Parkinsonovou chorobou je dostačujúci THERA TRAINER mobi pretože je malý, praktický a je možné ho použiť ako prístroj na previčenie rúk a nôh už v základnej podobe. THERA TRAINER mobi však môže byť len v obmedzenej miere rozšírený doplnkami. Nemôže byť preto vybavený napríklad madlom, ktoré poskytuje možnosť bezpečne sa prístroja držať. Nie je tiež možné cvičiť s asistovaným cvičením, tzn., nie je možné aktivovať zostatkovú silu vo svaloch. Nemôže byť tiež vybavený symetrickým cvičením na cielené koordinačné cvičenie nôh.
 • Vzhľadom k tomu, že postup Parkinsonovej choroby môže byť negatívny, doporučujeme THERA TRAINER tigo pacientom so zhoršeným vnímaním vzhľadom k jeho veľkej farebnej obrazovke, na ktorej je znázornená symetria cvičenia a cvičebné dáta.  Tento prístroj je tiež možné doplniť o rôzne príslušenstvo.
 • Pozitívne účinky pravidelného pohybového cvičenia sa prejavujú veľmi rýchlo.
 • Motivácia a jednoduchý prístup k pravidelému cvičeniu sú veľmi dôležité.
Doporučené prístroje:

THERA TRAINER tigo

Pacienti po ortopedickej operácii

(TEP bedra a kolena, artroskopia atď.)

Osoby s nasledujúcimi príznakmi:

 • zhoršená flexibilita kĺbov (ohyb/prepnutie)
 • nazhromaždenie tekutiny v kĺboch
 • znížená záťaž kĺbov
 • kĺbna kontraktúra

Cvičebné doporučenie:

 • až približne 8 dní po operácii: CPM (plynulý pasívny pohyb)
 • po pasívnom cvičení nasleduje THERA cvičenie (ohyb kolena 40-50°, ohyb bedra 40°)
 • podľa inštrukcií lekára môžete začať s pasívno-aktívnym alebo asistovaným cvičením
 • potom aktívne cvičenie začínajúce na 5 wattoch až na maximum 100 wattov